Trang chủ / Sản phẩm / Tổng đài IP-PBX / Tổng đài IP-PBX /

Tổng đài IP-PBX

  • Tổng đài Siemens OpenScape Business X8

    Tổng đài Siemens OpenScape Business X8

    Từ các tính năng điện thoại truyền thống mạnh mẽ đển các tính năng phong phú của giải pháp truyền thông hợp nhất (UC),OpenScape Business có khả năng cung cấp cho các doanh nghiệp có tới 500 thuê bao, hoặc 1000 thuê bao trong một mạng liên kết, với các giải pháp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

  • Tổng đài OpenScape Business X3R - X5R (Rack)

    Tổng đài OpenScape Business X3R - X5R (Rack)

    OpenScape Business X3R & X5R are communication systems in a 19-inch rack mount case that can be mounted in a 19-inch rack, as a standalone unit (desktop operation) or as a wall-mounted uni


Hotline: 0919.900.247