Trang chủ / Sản phẩm / Bộ đàm - Camera giám sát / Bộ đàm Kenwood / Base Repeaters /

Base Repeaters

 • NXR-5700

  NXR-5700

  Mixed NXDN Digital & FM Analog Operation

 • NXR-5800

  NXR-5800

  Mixed NXDN Digital & FM Analog Operation

 • NXR-5900

  NXR-5900

  Fully Supports NXDN Type-C Trunking & Gen2 as well as NXDN Conventional

 • NXR-700

  NXR-700

  Fully Supports NXDN Type-C Trunking & 2nd Generation as well as NXDN Conventional

 • NXR-800

  NXR-800

  Fully Supports NXDN Type-C Trunking & 2nd Generation as well as NXDN Conventional

 • NXR-710

  NXR-710

  Supports NXDN Conventional & NXDN Type-D Trunking (Option)

 • NXR-810

  NXR-810

  Supports NXDN Conventional & NXDN Type-D Trunking (Option)


Hotline: 0919.900.247